DEBİMETRE VE AKIŞ ÖLÇER

Akış ölçer, seçilen bir zaman aralığında ölçülen akış hızını ve/veya toplam sıvı miktarını gösteren, basitçe söylemek gerekirse, bir boru veya açık kanaldaki sıvı akışını ölçmek için kullanılan bir sayaçtır. Elektromanyetik Akış Ölçer, Ultrasonik Akış Ölçer, Kütlesel Akış Ölçer, Vortex Akış Ölçer, Değişken Kesitli Akış Ölçer, Mekanik Akış Kontrolörleri, Elektromanyetik Akış Kontrolörleri, Su debimetresi Çap ve seçenekleri ile Endüstri Market’de

Flowmetreakış ölçerdebimetreakış metre olarak da bilinir. Bir gazın, buharın veya sıvının miktarını ölçmek için kullanılan cihazlara verilen addır. Flowmetre, belirli sektöre bağlı olarak akış ölçer, akış göstergesi, sıvı ölçer, akış hızı sensörü , debimetre vb. gibi birçok isimle anılır. Ancak, tek bir amaç vardır, akış ölçümü.

Akış ölçer, ölçülecek akış hızını ve/veya seçilen bir zaman aralığındaki toplam sıvı miktarını gösteren bir cihazdır. Basitçe söylemek gerekirse, bir boru veya açık kanaldaki sıvı akışını ölçmek için kullanılan bir sayaçtır.

Akış sensörü olarak da adlandırılan debimetre, bir sıvının veya gazın doğrusal, doğrusal olmayan, kütle veya hacimsel akış hızını ölçmek için kullanılan cihazlara verilen isimdir.

Akış Ölçer çalışma prensipleri flowmetre tiplerine göre değişiklik göstermektedir. Debimetre çalışma prensibine örnek olarak; Elektromanyetik, Coriolis Kütlesel, Ultrasonik , Vorteks akış ölçer tipleri bulunmaktadır. 

Elektromanyetik akış ölçüm prensibinden örnek vermek gerekirse : 

Elektromanyetik akış ölçümü, Faraday’ın indüksiyon yasasına dayanmaktadır. Bu yasaya göre, bir elektrik akımı indüklendiğinde bir voltaj indüklenir. İletken sıvı, bir elektromanyetik akış ölçerin manyetik alanından akar. Bu voltaj akışla orantılıdır. 

Çalışma prensipleri ile ilgili detaylı blog yazımız : Akış ölçer nedir ?

Akış Ölçer Çeşitleri Nelerdir ?

Kullanım alanlarına göre bir çok debitmere çeşitleri bulunmaktadır. Debimetre çeşitleri aşağıdaki gibidir ;

 • Mekanik debimetre
 • Elektromanyetik debimetre
 • Ultrasonik debimetre
 • Pozitif deplasmanlı debimetreler
 • Vorteks debimetreleri
 • Orifis debimetreleri
 • Metal tüplü debimetreler
 • Şamandıralı debimetreler
 • Thermal kütle hava debimetreleri

Akış ölçer; Petrol ve gaz, petrokimya, su arıtma, yiyecek ve içecek, İlaç, enerji, metalurji, kağıt hamuru ve kağıt ve yapı malzemeleri gibi endüstrilerinde yaygın olarak kullanılmaktadır.

 1. Endüstriyel boru hatlarında gaz kütle akışının ölçümü
 2. Bacadan duman debisi ölçümü
 3. Gaz işlemi sırasında hava akışı ölçümü
 4. Basınçlı hava akışı ölçümü
 5. Yarı iletken çip üretim sürecinde gaz akışı ölçümü
 6. Kanalizasyon arıtımında gaz akışı ölçümü
 7. Isıtma havalandırma ve iklimlendirme sistemlerinde gaz akışı ölçümü
 8. Akı geri kazanım sistemi gaz akışı ölçümü
 9. Bir yakma kazanında yanma gazı akışının ölçümü
 10. Doğal gaz, parlama gazı, hidrojen vb. gaz akış ölçümü
 11. Bira üretimi sırasında karbondioksit gazı akışının ölçümü
 12. Çimento, sigara ve cam fabrikası üretim sürecinde gaz kütle akışının ölçülmesi

31 sonuçtan 1-12 arası gösteriliyor