Nedir ?

Flowmetre Nedir ?

Flowmetre

1. Flowmetre Nedir ?

Flowmetre yani akış ölçer, bir gazın, buharın veya sıvının miktarını ölçmek için kullanılan cihazlara verilen addır. Flowmetre, belirli sektöre bağlı olarak akış ölçer, akış göstergesi, sıvı ölçer, akış hızı sensörü , debimetre vb. gibi birçok isimle anılır. Ancak, tek bir amaç vardır, akış ölçümü. Flowmetre nedir sorusuna sıvının miktarını ölçmek için kullanılan sayaç denebilir.

2. Flowmetre Ne İşe Yarar ?

Nehirler veya akarsular gibi açık kanallar akış ölçerlerle ölçülebilir. Flowmetre’nin Su ve atık su endüstrisi, Tarım endüstrisi,  Makine ve aparatlar (OEM endüstrisi), yiyecek ve içecek endüstrisi gibi bir çok kullanım alanları vardır. Peki kısaca flowmetre ne işe yarar ? Endüstriyel süreçlerin daha iyi kontrolü ve kalitesi için gazların ve sıvıların doğru akış ölçümleri gereklidir.

3. Flowmetre Nasıl Çalışır ?

Flowmetre çalışma prensipleri flowmetre çeşidine göre değişiklik göstermektedir. Flowmetre çalışma prensibine örnek olarak; Elektromanyetik, Coriolis Kütlesel, Ultrasonik , Vorteks akış ölçüm tipleri bulunmaktadır.  Flowmetre nasıl çalışır, nasıl ölçüm yapar sorusuna yazımızın devamında çalışma prensipleri ile ilgili bilgi yer alacaktır.

4. Elektromanyetik Flowmetre

Michael Faraday’ın elektromanyetik indüksiyon yasasına dayanan bir elektromanyetik akış ölçer ölçüm prensibine göz atalım.

Bir iletken manyetik alan içinde hareket ettiğinde, bir gerilim indüklenir. Bu voltaj, manyetik alan içinde hareket eden iletkenin hızı ve iletkenin uzunluğu ile orantılıdır.

Flowmetre seçiminde zorluk mu yaşıyorsunuz ?

Bizimle iletişime geçin, uygulamanız için en iyi akış ölçer tipini seçelim. Ürün seçiminden satın alma sürecine kadar tüm süreçlerde yanınızdayız !

5. Coriolis Kütlesel Flowmetre Nedir ?

Kütle akış ölçerler Coriolis prensibine göre çalışır. Sıvıların ve gazların kütle akış hızı, akışın neden olduğu ölçüm tüpünün deformasyonundan hesaplanabilir. Ortam yoğunluğu, salınan tüpün rezonans frekansından da türetilebilir. Coriolis etkisini hesaplamak için iki sensör bobini kullanılır. Akış yoksa, her iki sensör de aynı sinüzoidal sinyali kaydeder. Akış başladığında, Coriolis kuvveti ortamın akan kütle parçacıklarına etki eder ve ölçüm tüpünün deforme olmasına neden olarak sensör sinyalleri arasında bir faz kaymasına neden olur. Sensörler, sinüzoidal titreşimlerin faz kaymasını ölçer. Bu faz kayması, kütle akış hızı ile doğru orantılıdır.

Akışkanlar, gazlar ve katılar için kütle akışı ve yoğunluk ölçer özellikleri:

 • DN1…250
 • Ölçüm doğruluğu: ölçülen değerin ±%0,1'ine kadar + sıfır kararlılık
 • Sürüklenmiş durumda bile sürekli akış ölçümü
 • %100'e kadar gaz (EGM™)

6. Ultrasonik Flowmetre Nedir ?

Ultrasonik flowmetre, geçiş süresi ölçüm prensibine dayanmaktadır. Bu yöntemle akustik sinyaller diyagonal bir ölçüm yolu boyunca iletilir ve alınır. Akışla birlikte aşağı doğru giden bir ses dalgası, akışa karşı yukarı doğru giden bir ses dalgasından daha hızlı hareket eder. Geçiş süresindeki fark, ortamın ortalama akış hızı ile doğru orantılıdır. Borunun iç çapı ile çarpılarak hacimsel akış hesaplanabilir. Çoklu ultrasonik yolların kullanılmasıyla akış profili bozuklukları telafi edilir.

Sıvılar, gazlar ve buhar için ultrasonik flowmetre özellikleri:

 • DN25…4,000
 • Ölçüm doğruluğu: +2 mm/sn ölçülen değerin ±%0,3'üne kadar

7. Değişken Kesitli Flowmetre Nedir ?

Değişken kesitli flowmetre temiz sıvıların ve gazların ölçümü için uygundur. Metal, cam veya plastikten yapılmış, içinde sofistike bir şamandıranın serbestçe yukarı ve aşağı hareket ettiği dik konik borudan oluşurlar. Aşağıdan yukarıya doğru uygulanan borunun içinden geçen akış, kuvvetler girinceye kadar şamandıranın yükselmesine neden olur.

Şamandıraya üç kuvvet etki etmektedir:

• Ortamın yoğunluğuna ve şamandıranın hacmine bağlı olan kaldırma kuvveti B.

• Şamandıranın kütlesine bağlı olan yerçekimi kuvveti G.

• Şamandıra şekline ve şamandıra ile boru arasındaki değişken alan boyunca akış hızına bağlı olan akış kuvveti F.

Her akış hızı, ölçüm tüpünün konik şeklinden ve şamandıranın özel konumundan kaynaklanan tanımlanmış bir değişken alana karşılık gelir. Cam koniler ile akış değeri, şamandıra seviyesindeki bir ölçekten doğrudan okunabilir. Metal koniler ile şamandıra konumu manyetik yollarla bir göstergeye iletilir. Yardımcı güce gerek yoktur. Koni boyutlarındaki ve şekillerindeki farklılıklar ve farklı şamandıra şekilleri ve malzemelerinin seçilmesiyle farklı ölçüm aralıkları gerçekleştirilir.

Sıvılar, gazlar ve buharlar için değişken kesitli flowmetre özellikleri :

 • DN8…100
 • Ölçüm doğruluğu: %1,6'ya kadar (VDI/VDE 3513-2)
 • Metal veya cam borular

Flowmetre seçiminde zorluk mu yaşıyorsunuz ?

Bizimle iletişime geçin, uygulamanız için en iyi akış ölçer tipini seçelim. Ürün seçiminden satın alma sürecine kadar tüm süreçlerde yanınızdayız !

8. Vortex Flowmetre Nedir ?

Vorteks akış ölçerlerin çalışma prensibi, Karman girdap sokağı ilkesine dayanmaktadır: Bir akıştaki bir nesnenin arkasında zıt girdaplar oluşur. Ölçüm tüpü, arkasında girdap dökülmesinin meydana geldiği bir blöf gövdesi içerir. Girdap dökülmesinin frekansı, akış hızı ile orantılıdır. Dökülen girdaplar algılanır ve sensördeki bir piezo kristali tarafından basınç dalgalanmaları olarak sayılır

Sıvılar, gazlar ve buhar için vorteks akış ölçer özellikleri :

 • DN15…300
 • Ölçüm doğruluğu: sıvılar için %±0,75'e kadar (Re >20,000)
 • Brüt ve net ısı ölçümü

9. Flowmetre Kalibrasyonu nedir?

Temel olarak kalibrasyon, sistematik ölçüm hatası olarak adlandırılan sonuçların yazılı bir raporunun izlediği ölçümlerin karşılaştırılmasıdır. Ortaya çıkan belgeye genellikle kalibrasyon sertifikası denir. Kalibrasyon sırasındaki karşılaştırmanın sonucu bir fark olarak ifade edilir, yani kalibre edilecek cihazın ölçümünün daha doğru referans cihazından sapması. Bu fark, ölçülen miktarın birimindeki sapma veya yüzde olarak ifade edilebilir. Bu durumda referans, ya ölçülen değerdir ya da ölçüm aralığı son değeridir.

Tipik olarak, kalibrasyon sırasında test edilen sayacın ölçümü, aynı veya benzer, daha doğru bir ölçüm cihazınınkiyle karşılaştırılır.

10. Flowmetre Kalibrasyonu Nasıl Yapılır ?

Debimetre kalibrasyonu genellikle sıcaklık, basınç, iletkenlik ve hacimsel akış gibi sabit ortam koşullarının yanı sıra basınç, sıcaklık ve nem gibi sabit ortam koşulları altında gerçekleşir. Kalibre edilen, bir pulse veya frekans çıkışı, 4-20 mA çıkış, daha az sıklıkla ekran veya veri yolu sinyalleridir.

11. Flowmetre Fiyatı ?

Flowmetre yani Akış Ölçer fiyatı prosesinize göre değişiklik göstermektedir. Kullanılacak olan akış ölçerin iç kaplaması, ek frekans çıkışları, flowmetre çapı gibi özellikler flowmetre fiyatı belirleyici unsurlardır. Flowmetre seçiminde sıklıkla karşılaşılan hatalardan bir tanesi;

Düzgün çalışacak bir flowmetre seçmek yerine, daha ucuz olduğu için bir başka cihazın seçilmesidir. Bu yapılan “UCUZ” satın alım, uzun vadede daha büyük maliyetler ortaya çıkaracaktır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir