Nedir ?

Flowmetre Nedir ?

Flowmetre (Debimetre) Nedir ?

Flowmetre yani akış ölçer, bir gazın, buharın veya sıvının miktarını ölçmek için kullanılan cihazlara verilen addır. Flowmetre, belirli sektöre bağlı olarak akış ölçer, akış göstergesi, sıvı ölçer, akış hızı sensörü , debimetre vb. gibi birçok isimle anılır. Ancak, tek bir sonuç vardır, akış ölçümü.

Flowmetre Ne İşe Yarar ?

Nehirler veya akarsular gibi açık kanallar akış ölçerlerle ölçülebilir. Flowmetre’nin Su ve atık su endüstrisi, Tarım endüstrisi,  Makine ve aparatlar (OEM endüstrisi), yiyecek ve içecek endüstrisi gibi bir çok kullanım alanları vardır. Endüstriyel süreçlerin daha iyi kontrolü ve kalitesi için gazların ve sıvıların doğru akış ölçümleri gereklidir.

Flowmetre Çalışma Prensibi ?

Flowmetre çalışma prensipleri flowmetre çeşidine göre değişiklik göstermektedir. Flowmetre çalışma prensibine örnek olarak; Elektromanyetik, Coriolis Kütlesel, Ultrasonik , Vorteks akış ölçüm tipleri bulunmaktadır.  Yazımızın devamında çalışma prensipleri ile ilgili bilgi yer alacaktır.

Elektromanyetik Akış Ölçer Nedir ?

Elektromanyetik akış ölçüm prensibi

Elektromanyetik akış ölçümü, Faraday’ın indüksiyon yasasına dayanmaktadır. Bu yasaya göre, bir elektrik akımı indüklendiğinde bir voltaj indüklenir. İletken sıvı, bir elektromanyetik akış ölçerin manyetik alanından akar. Bu voltaj akışla orantılıdır. İki elektrot tarafından oluşturulan elektrik akımı, bir sinyal dönüştürücüye iletilir. Standart sinyal (4…20 mA) ve ayrıca bir frekans/pulse sinyaline dönüşür. (örneğin, ölçülen akışkanın her metreküpü için bir pulse ölçüm tüpünden akar).

İletken sıvılar için elektromanyetik akış ölçerler (≥5 µS/cm)

• DN2,5…1.000

• Ölçüm doğruluğu: +2,5 mm/sn ölçülen değerin ±%0,2’sine kadar

Daha fazla detaylı bilgi için elektromanyetik akış ölçüm prensibi blog yazımızı inceleyin.

Flowmetre seçiminde zorluk mu yaşıyorsunuz ?

Bizimle iletişime geçin, uygulamanız için en iyi akış ölçer tipini seçelim. Ürün seçiminden satın alma sürecine kadar tüm süreçlerde yanınızdayız !

Coriolis Kütlesel Akış Ölçer​ Nedir ?

Kütlesel Akış Ölçüm Prensibi

Kütle akış ölçerler Coriolis prensibine göre çalışır. Sıvıların ve gazların kütle akış hızı, akışın neden olduğu ölçüm tüpünün deformasyonundan hesaplanabilir. Ortam yoğunluğu, salınan tüpün rezonans frekansından da türetilebilir. Coriolis etkisini hesaplamak için iki sensör bobini kullanılır. Akış yoksa, her iki sensör de aynı sinüzoidal sinyali kaydeder. Akış başladığında, Coriolis kuvveti ortamın akan kütle parçacıklarına etki eder ve ölçüm tüpünün deforme olmasına neden olarak sensör sinyalleri arasında bir faz kaymasına neden olur. Sensörler, sinüzoidal titreşimlerin faz kaymasını ölçer. Bu faz kayması, kütle akış hızı ile doğru orantılıdır.

Akışkanlar, gazlar ve katılar için kütle akışı ve yoğunluk ölçerler

• DN1…250

• Ölçüm doğruluğu: ölçülen değerin ±%0,1'ine kadar + sıfır kararlılık

• Sürüklenmiş durumda bile sürekli akış ölçümü

• %100'e kadar gaz (EGM™)

Ultrasonik Akış Ölçer​ Nedir ?

Ultrasonik Akış Ölçüm Prensibi

Ultrasonik akış ölçerler, geçiş süresi ölçüm prensibine dayanmaktadır. Bu yöntemle akustik sinyaller diyagonal bir ölçüm yolu boyunca iletilir ve alınır. Akışla birlikte aşağı doğru giden bir ses dalgası, akışa karşı yukarı doğru giden bir ses dalgasından daha hızlı hareket eder. Geçiş süresindeki fark, ortamın ortalama akış hızı ile doğru orantılıdır. Borunun iç çapı ile çarpılarak hacimsel akış hesaplanabilir. Çoklu ultrasonik yolların kullanılmasıyla akış profili bozuklukları telafi edilir.

Sıvılar, gazlar ve buhar için ultrasonik akış ölçerler

• DN25…4,000

• Ölçüm doğruluğu: +2 mm/sn ölçülen değerin ±%0,3'üne kadar

Değişken Kesitli Akış Ölçer​ Nedir ?

Değişken Kesitli Akış Ölçüm Prensibi

Değişken kesitli flowmetre temiz sıvıların ve gazların ölçümü için uygundur. Metal, cam veya plastikten yapılmış, içinde sofistike bir şamandıranın serbestçe yukarı ve aşağı hareket ettiği dik konik borudan oluşurlar. Aşağıdan yukarıya doğru uygulanan borunun içinden geçen akış, kuvvetler girinceye kadar şamandıranın yükselmesine neden olur.

Şamandıraya üç kuvvet etki etmektedir:

• Ortamın yoğunluğuna ve şamandıranın hacmine bağlı olan kaldırma kuvveti B.

• Şamandıranın kütlesine bağlı olan yerçekimi kuvveti G.

• Şamandıra şekline ve şamandıra ile boru arasındaki değişken alan boyunca akış hızına bağlı olan akış kuvveti F.

Her akış hızı, ölçüm tüpünün konik şeklinden ve şamandıranın özel konumundan kaynaklanan tanımlanmış bir değişken alana karşılık gelir. Cam koniler ile akış değeri, şamandıra seviyesindeki bir ölçekten doğrudan okunabilir. Metal koniler ile şamandıra konumu manyetik yollarla bir göstergeye iletilir. Yardımcı güce gerek yoktur. Koni boyutlarındaki ve şekillerindeki farklılıklar ve farklı şamandıra şekilleri ve malzemelerinin seçilmesiyle farklı ölçüm aralıkları gerçekleştirilir.

Sıvılar, gazlar ve buharlar için değişken kesitli akış ölçerler

• DN8…100

• Ölçüm doğruluğu: %1,6'ya kadar (VDI/VDE 3513-2)

• Metal veya cam borular

 

Flowmetre seçiminde zorluk mu yaşıyorsunuz ?

Bizimle iletişime geçin, uygulamanız için en iyi akış ölçer tipini seçelim. Ürün seçiminden satın alma sürecine kadar tüm süreçlerde yanınızdayız !

Vortex Akış Ölçer​ Nedir ?

Vortex Akış Ölçüm Prensibi

Vorteks akış ölçerlerin çalışma prensibi, Karman girdap sokağı ilkesine dayanmaktadır: Bir akıştaki bir nesnenin arkasında zıt girdaplar oluşur. Ölçüm tüpü, arkasında girdap dökülmesinin meydana geldiği bir blöf gövdesi içerir. Girdap dökülmesinin frekansı, akış hızı ile orantılıdır. Dökülen girdaplar algılanır ve sensördeki bir piezo kristali tarafından basınç dalgalanmaları olarak sayılır

Sıvılar, gazlar ve buhar için vorteks akış ölçerler

• DN15…300

• Ölçüm doğruluğu: sıvılar için %±0,75'e kadar (Re >20,000)

• Brüt ve net ısı ölçümü


Flowmetre Kalibrasyonu nedir?

Temel olarak kalibrasyon, sistematik ölçüm hatası olarak adlandırılan sonuçların yazılı bir raporunun izlediği ölçümlerin karşılaştırılmasıdır. Ortaya çıkan belgeye genellikle kalibrasyon sertifikası denir. Kalibrasyon sırasındaki karşılaştırmanın sonucu bir fark olarak ifade edilir, yani kalibre edilecek cihazın ölçümünün daha doğru referans cihazından sapması. Bu fark, ölçülen miktarın birimindeki sapma veya yüzde olarak ifade edilebilir. Bu durumda referans, ya ölçülen değerdir ya da ölçüm aralığı son değeridir.

Tipik olarak, kalibrasyon sırasında test edilen sayacın ölçümü, aynı veya benzer, daha doğru bir ölçüm cihazınınkiyle karşılaştırılır.

Flowmetre Kalibrasyonu Nasıl Yapılır ?

Debimetre kalibrasyonu genellikle sıcaklık, basınç, iletkenlik ve hacimsel akış gibi sabit ortam koşullarının yanı sıra basınç, sıcaklık ve nem gibi sabit ortam koşulları altında gerçekleşir. Kalibre edilen, bir pulse veya frekans çıkışı, 4-20 mA çıkış, daha az sıklıkla ekran veya veri yolu sinyalleridir.

Flowmetre Fiyat ?

Flowmetre yani Akış Ölçer fiyatı prosesinize göre değişiklik göstermektedir. Kullanılacak olan akış ölçerin iç kaplaması, ek frekans çıkışları, flowmetre çapı gibi özellikler fiyatı belirleyici unsurlardır. Flowmetre seçiminde sıklıkla karşılaşılan hatalardan bir tanesi;

Düzgün çalışacak bir flowmetre seçmek yerine, daha ucuz olduğu için bir başka cihazın seçilmesidir. Bu yapılan “UCUZ” satın alım, uzun vadede daha büyük maliyetler ortaya çıkaracaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.