Nasıl Yapılır ?

Yüz Maskesi Filtresi Nasıl Seçilir ?

Yüz Maskesi Filtre

Gaz filtreleri buharlara, kimyasal maddelere, zehirli gazlara ve partiküllere karşı koruma sağlar. Filtre içerisinde genellikle bir aktif karbon yatağı bulunur, Aktif karbon yatağına sahip bir filtre sadece 100 gram aktif kömürde yaklaşık 130.000 metrekare yüzey alanı sağlar.

Filtreler sağladıkları korumaya göre bir dizi sayı veya renk kodlu banlar olarak sınıflandırılır.

RENK

FİLTRE TİPİ

KİRLETİCİLER

AX

Kaynama noktası ≤ 65 °C olan organik bileşiklerin gazları ve buharları

A

Kaynama noktası > 65 °C olan organik bileşiklerin gazları ve buharları

B

İnorganik gazlar ve buharlar, örn. klor, hidrojen sülfür, hidrojen siyanür

E

Kükürt dioksit, hidrojen klorür

K

Amonyak ve organik Amonyak türevleri

CO

Karbon monoksit

Hg

Cıva buharı

No

Azot monoksit dahil azot içeren gazlar

Reaktör

Radyoaktif metil iyodür dahil radyoaktif iyot

Partikül

Partiküller

 • Gaz maskeleri ve filtrelerin çalışması için ortamda en az %19,5 oksijen seviyesi (NIOSH) gerekir, daha azı bağımsız bir solunum cihazı (SCBA) gerektirir.
 • NOx veya karbon monoksite karşı gaz maskesi filtresi kullanılıyorsa tekrar kullanılamaz!
 • Katı partiküllere, mikroorganizmalara, virüslere, dumana vb. karşı her zaman P3 veya P3D filtre kullanın.
 • Gaz maskesi filtreleri temizlenemez, bu nedenle basınçlı hava veya su uygulamayın.
 • Tanklar, küçük odalar, tüneller veya gemiler gibi yetersiz havalandırılmış alanlarda veya kapalı alanlarda kullanmayın.
 • Toksik kirleticilerin konsantrasyonlarının bilinmediği atmosferlerde kullanmayın.
 • Bir kirleticinin konsantrasyonu, izin verilen maksimum konsantrasyondan ve/veya filtre sınıfı kapasitesinden yüksek olduğunda kullanmayın.
 • Kirleticinin anilin, benzen, karbon monoksit ve ozon gibi uyarıcı özellikleri (koku, tat veya tahriş) zayıf veya hiç olmadığında kullanmayın.

Kirletici : Kurşun tozu (Partikül koruma gerekli)
Ortamdaki Konstantr. : 3 mg/m3
OEL : 0.1 mg/m3

Nominal Koruma Faktörü = Tehlikeli madde konsantrasyonu / OEL = 3/0.1 = 30
Kurşun tozu için gerekli minimum koruma faktörü 30 olduğunda, bir P3 filtresi kullanmanız gerekeceğini görebilirsiniz - ya bir FFP (filtreleme yüz parçası) biçiminde ya da yarım maske ile birlikte, tam bir yüz maskesi veya PAPR-

Partikül filtresi seviyeleri, kullanıcıları havadaki toza, partiküllere ve sıvı/katı aerosollere karşı korumak için tanımlanır. P1 seviyesi filtreler, az verimlidir ve havadaki partiküllerin en az %80'ini filtrelemek için tasarlanmıştır. P2 filtreler, havadaki partiküllerin %94'ünü filtrelemek için tasarlanmıştır. P3 filtreler, havadaki tüm kirleticilerin en az %99,95'ini keserek yüksek verimlilik sunar.

Kirleticilerin hem partikül hem de gaz halinde mevcut olması durumunda, her biri için ayrı ayrı Nominal Koruma Faktörü belirlenmelidir. Filtreleme cihazlarının seçimi için daha yüksek koruma faktörü uygulanmalıdır.

Örnek: İzin verilen maksimum konsantrasyonun belirlenmesi

Kirletici : Klorin

OEL : 0.5 ppm (Mesleki Maruz Kalma Sınırı)

Gaz Maskesi : Tam Yüz Maskesi (Gaz kartuşlu tam yüz maskesinin nominal koruma faktörü: 2.000)

Nominal Koruma Faktörü x OEL = İzin verilen maksimum konsantrasyon
2,000 × 0.5 = 1,000 ppm or 0,1 Vol% Klorin

 

Tip Sınıf İzin verilen maksimum toksik madde konsantrasyonu
GAZ FİLTRESİ Yarım yüz maske ile OEL'in 50 katı / tam yüz maskesi ile OEL'in 2.000 katı, ancak maksimum:
1 Küçük 0.1 Vol.-% (1,000 ppm)
2 Orta 0.5 Vol.-% (5,000 ppm)
3 Büyük 1.0 Vol.-% (10,000 ppm)
Partikül Filtresi 1 Küçük Yarım yüz maskelerde OEL'in 4 katı / tam yüz maskelerde OEL'in 5 katı
2 Orta Yarım yüz maskelerde OEL'in 12 katı / tam yüz maskelerde OEL'in 16 katı
3 Büyük Yarım yüz maskelerle OEL'in 48 katı / tam yüz maskeleriyle OEL'in 1.000 katı
Örnek: Kurşun tozu OEL = 0,1 mg/m3 4 × 0,1 mg/m3 = 0,4 mg/m3 = yarım maskeli P1 filtresinin kullanımı için izin verilen maksimum kurşun tozu konsantrasyonu.
Gazlar, buharlar ve partiküller
Kombine Filtre 1 – P2 Uygun kombine gaz ve partikül filtreleri
2 – P2
1 – P3
2 – P3

Maske filtresi ne zaman değiştirilir?

Bir solunum filtresinin hizmet ömrü, boyutuna ve kullanım koşullarına bağlıdır. Maske kullanım ömrünü etkileyen faktörler:

 • Kirleticilerin konsantrasyonu
 • Hava nemi
 • Sıcaklık
 • Kullanım süresi
 • Kullanıcının solunum hızı

Hizmet ömrü birçok farklı faktörden etkilendiğinden tahmini bir hizmet ömrü vermek mümkün değildir. Önemli: – yerel/şirket yönetmelikleri dikkate alınmalıdır.

Maskenin kullanım ömrünü tamamladığı genellikle şu şekilde anlaşılır ;

 • Gaz maskesi filtrelerinde kirletici maddenin varsa tadı veya kokusunu aldığınızda,
 • Partikül filtrelerinde solunma karşı direnç oluşması halinde,
 • Kombine filtrelerde her iki durumunda sağlanması halinde,

kullanılan filtre hizmet ömrünü tamamlamış/tamamlamak üzeredir. Filtrenin değişmesi gerekmektedir.

RD40 Kombine Filtre A1B2E2K1 HG CO NO P3 D | 6738801

1,458.71 (KDV Dahil)

Tecrübe ve güvenlik denince akla gelir. Dräger X-plore Rd 40 serisindeki filtreler; fümigasyon, tarım, temizlik ya da genel üretim sanayinde solunum havasının zararlı maddelerden ekonomik ve etkin bir şekilde temizlenmesini sağlar.

Filtre Özelliği: A1 – B2 – E2 – K1 – Hg – Co – No – P3
A : Organik Buharlar ve Solventler
B: Asit Gazları Ve Buharları
E : Kükürt Dioksit
E2: Asitler(sis halinde yoğun), Hidroklorik asit, Kükürt bileşikleri Sülfürik asit, Hidrojenbromür, Hidrojenklorür,vb.
K1 : Amonyak
HG : Civa bileşikleri, Civa buharları, vb.
CO : Karbonmonoksit
NO P3 : Nitrikasit, Azot oksitleri, Azotlu bileşiklerin dumanları, vb.
Etiket Renk Kodu : Kahverengi – Gri – Sarı – Yeşil – Kırmızı – Siyah – Mavi – Beyaz

Kaynaklar : https://www.draeger.com/ -  https://www.mirasafety.com/ -  https://endustrimarket.net/

Maske Filtresi Sıkça Sorulan Sorular

Bir solunum filtresinin hizmet ömrü, boyutuna ve kullanım koşullarına bağlıdır. Ancak bir maskenin raf ömrü 5-6 yıl olarak değişiklik göstermektedir.

Gaz maskesi filtreleri temizlenemez ve bazı maskeler yeniden kullanılamaz. Bu nedenle basınçlı hava veya su uygulamayın.

Evet geçer, yüz maskelerinin 5 yıl gibi bir raf ömrü bulunmaktadır.