Nasıl Yapılır ?

Debimetre / Akış Ölçer Montajı Nasıl Yapılır ? – Resimli Montaj Rehberi

Bir borudan akan bir akışkan istenen bir akış profilini oluşturduğunda, borunun merkezine yakın en yüksek hızla düzgün bir şekilde hareket eder. Doğru olmayan debimetre montajı bu profili bozabilir ve ölçüm doğruluğunu önemli ölçüde etkileyebilir. 

Akışkan profilinin bozulması, kısmen açık valf veya kötü monte edilmiş flanş contası gibi bir engel boruyu kısmen bloke ettiğinde meydana gelir. Girdap, akışkan farklı düzlemlerde boru kıvrımlarından geçtiğinde meydana gelir. Girdap, akış profili bozulmasından çok daha zordur. Akış ölçerin yukarısındaki ve yakınındaki engeller, yüzde 50'yi aşan hatalara neden olabilir.

Akış profilleri ile ilgili yazımızı okuyabilirsiniz : Laminer, Türbülanslı ve Geçişli Akış Nedir ?

İstenen akış profili elde etmek için akış ölçerin önesinde ve sonrasında çeşitli uzunluklarda düz boru mesafesi gerekmektedir. 

Debimetre düz boru mesafesi ne kadar olmalı ?

Akışölçerden önce düz dirsek kullanılacaksa, akışölçer öncesi hat çapının 5 katı kadar, akışölçer sonrasında ise hat çapının 2 kat kadar düz boru mesafesi bırakılarak montaj yapılmalıdır. Eğer akışölçer öncesinde T dirsek yapısı bulunacaksa hat çapının 10 katı kadar düz boru mesafesi bırakılmalıdır.

Boş boru mesafesi, ölçüm noktasında gereksinim duyulan düzgün akış profilinin sağlanması açısından büyük önem taşımaktadır. Yeterli boş boru mesafesinin bırakılmaması durumunda ölçüm değerlinde düzensiz gezinmeler yaşanabilecek olup, bu durum hem ölçüm kararlılığını bozacak hem hassasiyet kaybına neden olacaktır.

Elektromanyetik akış ölçer montajı nasıl yapılır ?

Akışölçer, elektrodlar yatay karşılıklı gelecek şekilde hatta montajı yapılmalıdır. Klemens kutusu akış tüpünün üstünde yada altında kalmalıdır.

 Ölçüm hattı üzerinde vibrasyon bulunmamalıdır.

Ölçüm noktası yakınlarında manyetik alan bulunmamalıdır

Ölçüm hattında kontrol vanası bulunması durumunda,
montaj vana öncesinde yapılmalıdır.

Boş boru mesafesi, ölçüm noktasında gereksinim duyulan düzgün akış profilinin sağlanması açısından büyük önem taşımaktadır. Yeterli boş boru mesafesinin bırakılmaması durumunda ölçüm değerlinde düzensiz gezinmeler yaşanabilecek olup, bu durum hem ölçüm kararlılığını bozacak hem hassasiyet kaybına neden olacaktır.

Ölçüm hattı sonrası drenaj açıklığı bulunuyorsa, hattın tam dolu olması gerekliliği göz önünde bulundurulmalıdır.

Montaj, hattın tam dolu olması gerekliliği göz önünde bulundurularak gerçekleştirilmelidir

Ölçüm hattında bir pompa bulunması durumunda,
montaj pompa sonrasına yapılmalıdır.

Akışölçerden önce düz dirsek kullanılacaksa, akışölçer öncesi hat çapının 5 katı kadar, akışölçer sonrasında ise hat çapının 2 kat kadar düz boru mesafesi bırakılarak montaj yapılmalıdır. Eğer akışölçer öncesinde T dirsek yapısı bulunacaksa hat çapının 10 katı kadar düz boru mesafesi bırakılmalıdır.

Coriolis Kütlesel Akış ölçer montajı nasıl yapılır ?

Kütlesel akışölçer montajı hattın tam dolu olacağı bölgede yapılmalıdır.

Hat üzerinde dikey yada yatay olarak montajı yapılabilir. (Kavitasyon olasılığı olan bölgelere montajdan kaçınılmalıdır.) Dikey montaj yapılacaksa, akış yönü baş yukarı olmalıdır. Baş aşağı akış yönü uygulamalarından kaçınılmalıdır.

Boş boru mesafesi gereksinimi yoktur.

Ultrasonik Akış ölçer montajı nasıl yapılır ?

Akışölçer montajı hattın tam dolu olacağı bölgede yapılmalıdır.

Ölçüm hattında bir pompa bulunması durumunda,
montaj pompa sonrasına yapılmalıdır.

Ölçüm hattında kontrol vanası bulunması durumunda,
montaj vana öncesinde yapılmalıdır.

Transdüserler, hattın üst ve alt bölgelerine takılmamalıdır. Üst bölgedeki hava kabarcıkları, alt bölgedeki tortu birikimi sinyal iletimini güçleştirmektedir..

Vortex Akış ölçer montajı nasıl yapılır ?

Akışölçer giriş yönünde min. 20 DN, kontrol vanası sonrasında min. 50 DN, boru redüskiyonu sonrası min. 20 DN,
tek dirsek sonrasında min. 20 DN, çift dirsek sonrasında min. 20 DN, üçlü dirsek sonrasında min 40 DN boş boru mesafesi bırakılmalıdır.

Akışölçer sonrasında, dirsek, kontrol vanası yada ekspansiyon öncesi min. 5 DN düz boru mesafesi bırakılmalıdır.